Welkom

Het Palet is een basisschool, gevestigd in Doetinchem. Elk kind is belangrijk voor ons! Wij willen dat kinderen zich bij ons thuis voelen en er gelukkig zijn. We doen daar ons uiterste best voor, want alleen zo kunnen ze maximale prestaties halen. Iedereen is bij ons van harte welkom ongeacht afkomst, religie of nationaliteit. Op onze school wordt onderwijs gegeven, dat zoveel mogelijk past bij ieder individueel kind. We houden daarbij rekening met zijn of haar achtergrond. Omdat de kinderen bij ons leren binnen een level, kunnen we hen veel extra aandacht geven en krijgen ze meer kans zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. 

team het Palet 2015-2016

De school heeft 4 levels, die ieder bestaan uit 2 kleine gecombineerde groepen. Elke level heeft dagelijks een basisleraar met daarnaast plusleerkrachten, die op maat ingezet kunnen worden. Er is zo veel tijd om kinderen extra te kunnen begeleiden. We vinden het geweldig dat ouders ons het vertrouwen geven om samen met hen, hun kind op weg te helpen naar een mooie toekomst. Wij doen er alles aan om hun ontwikkeling zo maximaal mogelijk te maken. Het “gelukkig zijn” van het kind staat hierbij centraal.

De school kent een duidelijke organisatie structuur met op de ochtenden voornamelijk taal en rekenactiviteiten en op de middag wereldoriënterende activiteiten. Jaarlijks zijn er een aantal projecten, waarbij leren van en met elkaar essentieel zijn.

Orde en regelmaat zorgen er voor dat er ruimte, tijd en duidelijkheid is voor elk kind. We willen dat een kind in alle opzichten veel leert, respect heeft voor de ander en met plezier naar school gaat. We zijn er trots op, dat onze school niet alleen met het leren, maar ook sociaal goede resultaten boekt! Samen met de ouders werkt de school mee aan de opvoeding van de kinderen.

We hebben op onze school naast het basisonderwijs een kinderopvang en een taalacademie. In de taalacademie kunnen ouders en volwassenen uit de wijk onze Nederlandse taal leren. Het is gratis!

Onthulling naam Het Noorderlicht

De bouw is nu echt begonnen

De bouw van onze nieuwe school is nu echt begonnen. Blijf op de hoogte via de Facebookpagina.

Levels leren

De school is in 4 levels verdeeld. Elke level telt 2 jaargroepen. Binnen deze levels hebben de leerlingen 2 jaar de tijd om zich de leerstof eigen te maken. Het voordeel hiervan is dat ze meer tijd hebben om iets te leren. We kunnen zo meer als in een jaarklassensysteem de kinderen op maat laten werken. Want naast de basisleraar zijn er plusleraren voor extra hulp of instructie.

Lees meer…

Taalacedemie
Onze taal academie is in een apart gedeelte van de school.

Er zijn hier veel mogelijkheden en materialen om mensen te helpen bij het leren van de Nederlandse taal.

Lees meer…

 
IKC Doetinchem

De voorbereidingen voor de bouw van het Integraal Kind Centrum bij zwembad Rozengaarde zijn in volle gang. De teams van OBS Overstegen en b.s. Het Palet, die samen in het IKC zullen starten, zijn druk bezig om de onderwijsvorm op elkaar af te stemmen en verder uit te werken. Ook ouders zullen indirect bij dit proces betrokken worden.

Lees meer…

Integraal Kind Centrum

Op onze scholen staat veiligheid voorop. Elk kind is belangrijk voor ons! Iedereen is bij ons van harte welkom ongeacht afkomst, religie of nationaliteit. Wij willen dat kinderen zich bij ons thuis voelen en er gelukkig zijn. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien.

Wij bieden een prettige, rustige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken.

Momenteel hebben allebei de scholen nog een eigen locatie en zijn we druk bezig met het ontwerpen van een nieuwe school. Dit zal een Integraal Kind Centrum worden. Ook hiervoor is een tijdelijke website gemaakt. Hier vindt u het laatste nieuws over de nieuwbouw en het onderwijs zoals wij dat gaan geven.

Door op de afbeelding te klikken komt u op de site van de betreffende school, of de informatiepagina van het IKC-Doetinchem.

Basisschool het Palet
Basisschool Overstegen
 
IKC Doetinchem